שוקלים לכתוב צוואה אבל לא בטוחים מה הצוואה צריכה לכלול ואיך לערוך אותה?

הגעתם למקום הנכון.

המשיכו לקרוא ותבינו מהי צוואה?

מי יכול לערוך אותה?

למי היא מיועדת?

למה רצוי לערוך צוואה?

ולמה כל כך חשוב לערב עורך דין המתמחה בנושא?

נתחיל מהתחלה,

מהי צוואה?

צוואה היא צווי של אדם שקובע מה יעשה ברכושו ובעזבונו לאחר מותו. על מנת שלצוואה יהיה תוקף משפטי עליה לעמוד בדרישות שנקבעו בחוק (עליהם עוד נדבר בהמשך).

למה כדאי לערוך צוואה?

אם לאדם שנפטר אין צוואה כל עזבונו, בהתאם לחוק הירושה מתחלק בין אשתו לילדיו ובמידה ואין לו אישה או ילדים בהתאם לכללים שנקבעו בחוק הירושה המדינה תירש את עזבונו.

המחוקק קבע את כללי הירושה על פי דין באופן כזה שידמה עד כמה שניתן לאופן בו רוב האנשים היו מעוניינים לחלק את עזבונם לאחר מותם (עליהם דנו ב"חוק הירושה") לכן,  אם תרצו להגשים את רצונכם ולחלק את עזבונכם שלא בהתאם להוראות חוק הירושה, עליכם לערוך צוואה.

עריכת צוואה מבטיחה למעשה כי לאחר מותכם יחולק הרכוש שהותרתם בדיוק על פי רצונכם ולא על פי הקבוע בחוק הירושה.

ישנם מקרים בהם רצוי במיוחד ערוך צוואה והם:

ידועים בציבור: מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.

פיצול הירושה: אם המוריש מעוניין להוריש חלק מעזבונו לקרוביו וחלק לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה. 

זכויות ברכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המוריש.

בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות): חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה ולכן רצוי לערוך צוואה.

זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לא יהיו לו ילדים.

זוג שנשוי נישואים שניים ולשניהם יש ילדים מנישואים קודמים.

כעת, לאחר שפירטנו מדוע יש לערוך צוואה
נשאלת השאלה איך כותבים צוואה? 

המחוקק מעניק לעורך הצוואה את בחירת הלשון שבו תיכתב צוואתו כל עוד מבינים מהמסמך את כוונתו של המצווה ולכן רצוי שלשון הצוואה תהיה ברורה, חד משמעית והגיונית על מנת למנוע ספקות בכוונת המצווה.

יש לציין פרטים מזהים ברורים של היורשים כגון שם, תעודת זהות וקשר למוריש ולציין בבירור את נכסי העיזבון כגון חשבון בנק, גוש חלקה וכדומה.

מומלץ לערב עורך דין המתמחה בנושא על מנת שהצוואה תיכתב בצורה ברורה ונכונה ולא חלילה תיפסל.

ישנם כמה סוגים של צוואות, והם:

 • צוואה בכתב יד- תיכתב על ידי המוריש, כולל תאריך וחתימתו הידנית.
 • צוואה בעדים- תיכתב בכתב כולל תאריך וחתימתו של המוריש בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזוהי צוואתו. העדים יאשרו במעמד כתיבת הצוואה בעזרת חתימת ידם על הצוואה הכתובה שהמוריש הצהיר וחתם כמו שצריך.
 • צוואה בפני רשות- צוואה זו תעשה על ידי המוריש באמירת דברי הצוואה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני בית דין דתי. ניתן לעשות זאת גם בכתב על ידי המוריש עצמו מול אותם בעלי התפקידים שהוזכרו למעלה, לאחר מכן, בעל התפקיד הנבחר מקריא בקול למוריש את צוואתו, מאשר וחותם שזה אכן הוא.
 • צוואה בעל פה- אם המוריש סמוך למוות ורוצה לכתוב צוואה, יכול להגיד בעל פה בפני שני עדים השומעים ומבינים אותו. צוואתו תיכתב ותיחתם על ידי שני העדים. 

       אם המוריש עדיין בחיים לאחר חודש מיום כתיבת צוואתו בעל פה, צוואה זו תבוטל.

את הצוואה (כל סוגי הצוואות) מפקידים אצל רשם לענייני ירושה, את הצוואה מוסר רק המוריש עצמו לרשם לענייני ירושה. 

מתי הצוואה תיפסל?

 • אם הצוואה נעשתה על ידי איום, אונס, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית.
 • צוואה שנעשתה על ידי קטין או מי שהוכרז כפסול דין.
 • צוואה שנעשתה כאשר המוריש לא ידע להבחין בטיבה של צוואה.
 • צוואה שנעשתה בטעות- אם מצליחים להוכיח מה ציווה המוריש בצוואתו למרות הטעות, 

בית המשפט יתקן את הצוואה, אם אי אפשר לתקן- הצוואה תבוטל.

לא כל מסמך שעורך צוואה כותב הוא אכן צוואה וקיימים מספר פגמים הפוסלים צוואה. ישנם ארבעה סוגי פגמים: 

 • פגם בכשירות המצווה
  רק מי שכשיר מבחינת גילו וצלילות דעתו יכול לערוך צוואה.

מי לא יכול: ילד, אדם הלוקה בשכלו או אדם שלא מבין את משמעות מעשיו ולכן לדוגמא, אם אדם הנתון תחת השפעת תרופות שפוגעות בצלילות דעתו כתב צוואה בימים שנטל תרופות אלו- צוואתו אינה כשירה.

 • פגם צורני בצוואה
  אם ישנו פגם או חסר בצוואה. לדגומא, חסרים בצוואה כתיבת תאריך הצוואה וחתימתו של המצווה. על פי החוק כיום יש לבית המשפט שיקול דעת להתגבר על החסר שנפל בצוואה.
 • פגם הנוגע להוראת הצוואה
  במקרה שהצוואה מזכה את מי שלקח חלק בעריכתה או בכתיבתה.

אם אחד הילדים לוקח את האב הזקן אל עורך הדין, או האחיין משוחח עם הדוד הערירי, ולעיתים דואג לכך שתירשם צוואה. במקרים אלה עורך הצוואה צריך להקפיד כי בכל הנוגע לניסוח ועריכת הצוואה עצמה תהיה הפרדה מפורשת בין המצווה ובין כל אדם אחר.
רצוי מאוד שהמצווה ישב ויסביר את רצונו לעורך דין המתמחה בנושא ולערוך את הצוואה כשאין בחדר איש מלבדם.
רצוי מאוד שבעת החתימה לא יהיה נוכח במקום איש מן הזוכים על פי הצוואה.
במקרים אלו ניתן יהיה לרוב לומר שהצוואה אכן שיקפה את רצונו של המצווה, ושפרט לו ולעורך הדין לא היה איש שלקח חלק בעריכתה. לכן מומלץ לערב עורך דין המתמחה בנושא צוואות על מנת שיתן לצוואה צורה משפטית.

איך מבטלים צוואה:

 • המצווה רשאי לבטל צוואתו על ידי השמדת הצוואה.
 • צוואה חדשה, רואים אותה כמבטלת את הצוואה הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, גם אם לא כתוב במפורש היא מבטלת את הקודמת.

מהי צוואה הדדית?

על מנת שבן זוג לא יוכל לשנות צוואה שנכתבה על ידי שני הבני זוג המצווה להוריש הכל לילדיהם

זוג  מחליט לכתוב צוואה על מנת להוריש הכל לילדיהם אך לאחר מות הבן זוג הראשון, הבן זוג השני מחליט לשנות את הצוואה ולהוריש לאנשים אחרים. על מנת למנוע מקרים כאלה ישנה צוואה הדדית.

צוואה הדדית יכולה להיות מסמך אחד עליו חתומים שני הצדדים, או על שני מסמכים נפרדים. צוואה מסוג זה, הנערכת על ידי שני בני זוג, מוגנת מפני שינויים.

אם אדם רוצה לשנות צוואה הדדית בעוד בן זוגו בחיים, הוא חייב להודיע על כך לבן הזוג השני ובכתב, כתנאי לקבלת האפשרות לשנות את צוואתו. 

למה חשוב לדקדק בניסוח הצוואה ולערב עורך דין הבקיא בתחום?

כפי שכבר ציינו, צוואה שלא נוסחה כראוי עלולה להיות בלתי תקפה, כך שניתן לבטלה או למנוע הכרה בה כצוואה תקפה. ככל שתהיה מנוסחת באופן נכון מקצועי ומדויק יותר, ללא פרצות שונות – כך יהיה קל יותר למנוע סכסוכים והליכים משפטיים או לפסול אותה.

מומלץ לערוך את כתיבת הצוואה בעזרתו של עורך דין, המתמחה בדיני ירושה ובעל ניסיון בתחום.

ניסוח לקוי ובלתי מקצועי עלול לגרום לבעיות בקיום הצוואה, עד כדי פסילתה או להגדיל את הסיכוי של טוענים אחרים לירושה.

מומלץ לקיים פגישת התייעצות עם עורך דין המתמחה בתחום כדי שיסייע לערוך צוואה: עורך דין מקצועי ידע לשאול את השאלות הנכונות ולתרגם את רצונו של המוריש לצוואה מנוסחת היטב.

עורך דין המנוסה בתחום יכול להביא את ניסיונו וידיעותיו המקצועיות על בסיס פסקי דין קודמים שניתנו בענייני צוואות וירושות לצורך ניסוח כתיבת צוואה.

צריך להבין שיש לעורך דין הבקיא בתחום ידע בכתיבת ועריכת צוואה ויכול להשפיע על היכולת לקיים את הצוואה בפועל- הבקיאות של עורך דין בתחום עושה את כל ההבדל בין צוואה שתקפה מבחינה משפטית לבין צוואה העלולה להיות פרוצה לתקיפה מבחינה משפטית וניתנת לביטול או שעלולה להיות לא ברורה ולא יהיה ניתן לבצעה בהתאם לרצונו של עורך הצוואה.

דגשים חשובים לעריכת צוואה:

 • צוואה בכתב יד צריכה להיות כולה בכתב ידו של המצווה.
 • אדם שהמצווה כותב כיורש של הצוואה אינו יכול להשתתף או להיות נוכח בזמן כתיבת הצוואה.
 • במקרה שעורך הצוואה הוא אדם חולה או מבוגר מאוד, רצוי לקבל חוות דעת רפואית המעידה על כשרות האדם הכותב את צוואתו.
 • אם כותבים תנאים בצוואה, עליהם להיות סבירים, חוקיים ומובנים, אחרת יש אפשרות שתנאים אלה יבוטלו בהוראת בית המשפט.
 • אם אחד היורשים הוא קטין, פסול דין או סובל מלקות נפשית שיכולה לפגוע ביכולתו לנהל את רכושו באופן מיטיב עבורו, רצוי למנות נאמן לחלקו בעיזבון.
 • אם בחרתם לכתוב צוואה חשוב להפקידה באופן מסודר אצל רשם הירושות וזאת כדי שהיא לא תאבד, תושמד או תזויף.
 • מומלץ לערב עורך דין בעת עריכת הצוואה משום שעורך דין המתמחה בנושא זה מתמצה בכל החוקים הנוגעים בצוואות, עזבונות וירושות.
  בנוסף, על מנת למנוע טעויות שיכולות להתרחש בזמן עריכת הצוואה ועל מנת להקטין את האפשרות למלחמה על הירושה לאחר פטירת המוריש, מומלץ שעורך דין הבקיא בתחום יבצע את עריכת הצוואה מטעמכם.

פירוש הצוואה:

במקרה בו ניתן לפרש צוואה בפירושים שונים, בית המשפט יעדיף לפרש אותה כניתנת לקיום ולמימוש, ולא יפרש אותה כבטלה. כי שאיפת בית המשפט לנסות ככל האפשר לקיים את דברי המת.

לכל סוגיה המתעסקת בצוואה ועזבון מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בענייני צוואות וירושה בעל ידע ונסיון רב.

כל התוכן המצוי במסמך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לו כהגדרתו בחוק ואינו מתיימר להוות ייעוץ כזה.
*** לכל יעוץ פנו עוד היום לעורך הדין אלישע גרינפלד ***

דילוג לתוכן