עורך דין תאגידים מטרתו לסייע ולנהל מצבים שמתרחשים בתוך תאגיד ענק או בין תאגיד וחברה אחרת. הליכים בתאגיד או בין חברות הם גדולים, מרובי סעיפים ובדרך-כלל כוללים העברות של כספים רבים. השאיפה היא לייצר תהליך חלק ונוח לפעולה, שיתרום להמשכיות נקייה של מהלך העסקים.

מהו תאגיד?

לפי חוק התשמ"א של 1981, תאגיד מוגדר כגוף משפטי, כשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטיות. במילים אחרות, תאגידים אחראיים לדינים המשפטים שלהם, שיכולים לתבוע או להיתבע כגורם אחד גדול. כל חברי התאגיד יהוו חלק מתביעה.

תאגידים כוללים הרבה מאוד אנשים, שפועלים יחד בשיתוף פעולה, למען מטרה מסוימת. לבד, הם יודעים כי יהיה להם קשה יותר להצליח במשימה. השאיפה היא כי באמצעות עבודה יחד, הם יצליחו להגשים את המטרה הזו בצורה הטובה ביותר.

סוגי התאגידים הקיימים בישראל

 • עמותות – תאגידים שהוקמו למטרות חוקיות, אך ללא מטרות רווח. רוב הפעמים מדובר בתאגידים שמטרתם לגייס כספים בעבור מטרה מסוימת: ציבורית או חברתית. כל עמותה כפופה לחוקי העמותות וכמובן בעלת ישות משפטית משל עצמה. 
 • אגודה שיתופית – ארגון שמוקם במטרה לסייע לאנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים, לנהל באופן אפקטיבי את הכספים שלהם, להצליח לחסוך, לעזור להם מבחינה נפשית ולספק להם חברה. המטרה העיקרית היא לחבר בין אנשים, לשפר את תנאי חייהם, את מצבם הכלכלי והתעסוקתי. האגודות כפפות לחוקי האגודות השיתופיות ועונות להגדרה המשפטית כתאגיד.
 • שותפות – תאגיד שהוקם במטרה לנהל עסק גדול, כאשר המטרה בו היא כן ליהנות מרווח אישי. השותפות כפופה לחוקי פקודת השותפויות. קיימים שני סוגים של שותפויות:

  – שותפות בלתי-מוגבלת – זהו מצב שותפות סטנדרטי, שמעיד על יצירה של שותפות מלאה בין שני שותפים. במקרה זה השותפות אכן מהווה תאגיד של ממש מבחינה משפטית. כתוצאה מכך, השותפים לשותפות מהווים ישות תאגידית אחת, שניתן לתבוע כדין.

  – שותפות מוגבלת – הגבלת תנאי השותפות היא אפשרות קבילה ומקובלת, שלעיתים גם גורסת כי האחריות של חלק מהשותפים היא שונה: לכל אחד חובת שותפות ברמה מסוימת ובהיקף פעולה מסוים. במצבים מעין אלו, אין השותפות נחשבת תאגיד ואין על כל השותפים לשאת בדין על פעולה מסוימת, משום שכל אחד מהם מוסמך על אזור פעולה מסוים ו"הטעות לא נוצרה במגרש שלו" כביכול.
  ניתן לממש שותפות מוגבלת, רק כאשר ממנים שותף אחד שכן נושא בכל חובות השותפות, כזה שיישפט יחד עם יתר השותפים שיישאו אחריות בתביעה מסוימת או יצורף לתביעה כנגד צד שלישי. בנוסף, מהותי למנות שותף שאחראי אך ורק על היקף ההון, התזרים והפיננסים של התאגיד, כך שבמקרה של מעילה או בעיה כלכלית, הוא יישא במלוא האחריות על כך ולא שותפיו.
 • חברה – תאגיד שהוקם לצורך ניהול עסקים למטרות רווח אישי. הכוונה היא לחברות שנסחרות או לא נסחרות בבורסה כאחת. זהו התאגיד הנפוץ ביותר בארצנו. חברה כפופה לחוק החברות, כאשר היא בעלת ישות משפטית משל עצמה, הנפרדת ממנכ"ל החברה ומבעלי המניות של החברה.
  המצב בחברה הוא מאוד שונה: החברה מהווה גוף בפני עצמה, משום שעובדים בה כל כך הרבה אנשים ולא פשוט לשים את האצבע, על גורם התביעה בכל פעם. כתוצאה מכך, רוב הפעמים מדובר בתביעה כספית בלבד.

עורך דין תאגידים עובד יחד עם כל סוגי התאגידים, במטרה לסייע להם למצוא פתרונות להתמודד עם קשיים משפטיים, בדרך החלקה ביותר:

הקמת תאגיד מאפס ומתן ייעוץ

תאגיד הוא עסק של ממש, שמצריך התערבות של הרבה אספקטים בפן המשפטי:

 • רישום העסק כחברה פרטית או ציבורית
 • ניהול ביקורות מסודרות מול גורמים מדיניים
 • אחריות על אחזקת המניות וניהול האחיות המשפטית
 • מילוי טפסים רבים
 • המצאת חוזים – חוזי שיתוף פעולה, הקמה ושירות
 • טיפול בהצהרת הפרטיות של חברה
 • טיפול בסייגים שעשויים לצוץ לאורך הקמת החברה

כל התהליכים הללו חיוניים, לשם הקמה וביסוס נכונים של חברה מסודרת.

ניסוח חוזים

כל חברה שמכבדת את עצמה, מתנהלת מול הגופים השונים ופעמים רבות גם הלקוחות, באמצעות המצאה וחתימה על חוזים. החוזים מסייעים להבטיח כי כל צד יקבל את המגיע לו, בהתאם לנהלים המוגדרים בחוזה. החוזה אף מסייע להגן על החברה ולצ'פר אותה, במקרים שבהם הלקוח או הצד השני מנסה לצאת מהעסקה או נמנע מהשלמתה עד סופה. 

ישנם חוזים סטנדרטיים שכל חברה זקוקה להם: חוזי עבודה, לדוגמא, מהווים חלק בלתי-נפרד מהיום יום של תאגיד ענק. עורך דין של תאגידים תפקידו לייצר את החוזים הללו ולוודא כי הם בטוחים בעבור החברה במאת האחוזים.

יישוב סכסוכים בתוך התאגיד

פעמים רבות, נוצרים ויכוחים ואי-הסכמות בין חברים בתאגיד: יתכן ומדובר בחבר השותפים, בחבר בעלי המניות או בין העובדים בדרג הגבוה. סכסוכים אף עשויים להיווצר על רקע אישי, כתוצאה מפרידה במערכת יחסים וכדומה. 

במצבים מעין אלו, עורך דין תאגידים מהווה מעין מגשר פנימי, שמסייע למצוא את עמק השווה בין שני הצדדים. השאיפה של עורך הדין, היא להמשיך עסקים כרגיל בחברה, לכן הוא נחשב לגורם האובייקטיבי והנוח ביותר לתהליך.

כאשר מדובר בסכסוכים בין שותפים, סכסוך שלא ייפתר עשוי להביא לפירוק מלא של החברה. מסיבה זו עורך הדין תמיד ינסה למצוא פתרון שישרת את שני הצדדים ובסופו של דבר, יתרום לצמיחת החברה.

עורך דין תאגידים אף דואג להגן על העובדים מפני יחס לא הוגן, הטרדות מיניות או פגיעה אישית או פיזית. במצבים מעין אלו, העובדים יכולים לפנות אל עורך הדין ולספר את המקרה. כאשר עורך הדין רואה כי מדובר בעבירה על החוק או פגיעה בנהלי העבודה, פעמים רבות הוא יוכל לפעול בכדי להשיב את הסדר על כנו. בנוסף, הוא יוכל לעגן בנוהלי החברה חוקים חדשים, שיסייעו למנוע התפתחויות כאלו בעתיד.

טיפול במיזוגים ורכישות

תאגידים גדולים, פעמים רבות רוצים להתמזג עם חברות אחרות או לרכוש לתוככם חברות אחרות, בכדי להגדיל את מעגל השליטה והממון שלהם. תהליך של מיזוג ורכישה הוא תהליך ארוך, שמצריך הבנה רחבה מאוד בעולם המשפט.

ראשית כל, בעלי החברות ינהלו דיון ארוך, שיקבע את התנאים והדרכים שבהן החברה תמוזג או תירכש על ידי החברה השנייה. בתום הדיונים, יהיה זה תפקידו של עורך הדין לוודא כי אין עבירה או פגיעה מצד החברה. שנית, יהיה עליו לנסח חוזה חזק ובטוח, שיביא למעבר חלק.

יישוב סכסוכים מחוץ לתאגיד

סכסוכים מחוץ לתאגיד עשויים להיות חריפים יותר משחושבים: חברות רבות משווקות מוצרים משלימים ולכן, הם בתקשורת קבועה. אף ישנן חברות רבות, שמקפידות לעבוד יחד בשיתוף פעולה מסיבות אלה וכתוצאה מכך, עלולים להיווצר סכסוכים.

סכסוכים נוספים יכולים להתרחש בין נותני שירות לחברה, ספקים, עובדים חיצוניים, אנשים פרטיים ועוד. 

במצבים מעין אלו, עורך דין תאגידים מהווה מעין מגשר, שמסייע לגבור על הקושי ולמצוא את עמק השווה בין שני הצדדים.

במידה והצד השני מעוניין לתבוע את החברה. עורך דין תאגידים ייצג את החברה לכל אורך המשפט ולהיפך, במידה והחברה תחליט לתבוע את החברה השנייה, עורך דין תאגידים יעמוד בראשה.

חיוני להעסיק עורך דין תאגידים לטיפול בסכסוכים מעין אלו: ישנן חברות רבות שהפסידו בתיקים משפטיים מאות ומיליוני דולרים, כתוצאה מבחירה בעורך דין זול או כזה שאינו מתמחה בעולם התאגידים בפרט.

דילוג לתוכן